ก่อสร้างออฟฟิต 5 ชั้น รามอินทรา 64

ประมวลภาพการก่อสร้าง อาคาร คสล. 5 ชั้น รามอินทรา 64

ก่อสร้างอาคารราคาถูก
ก่อสร้างอาคารราคาถูก

ก่อสร้างอาคารราคาถูก

ก่อสร้างอาคารราคาถูก
ก่อสร้างอาคารราคาถูก

ก่อสร้างอาคารราคาถูก
ก่อสร้างอาคารราคาถูก

ก่อสร้างอาคารราคาถูก

ก่อสร้างอาคารราคาถูก
ก่อสร้างอาคารราคาถูก

ก่อสร้างอาคารราคาถูก
ก่อสร้างอาคารราคาถูก

ก่อสร้างอาคารราคาถูก
ก่อสร้างอาคารราคาถูก

  • ก่อสร้างอาคารราคาถูก

ก่อสร้างอาคารราคาถูก
ก่อสร้างอาคารราคาถูก

ก่อสร้างอาคารราคาถูก
ก่อสร้างอาคารราคาถูก

ก่อสร้างอาคารราคาถูก

ก่อสร้างอาคารราคาถูก

ก่อสร้างอาคารราคาถูก

ก่อสร้างอาคารราคาถูก

ก่อสร้างอาคารราคาถูก

ภาพข้างล่างเป็นลำดับการก่อสร้าง อาคาร โดยรวม

ก่อสร้าอพาร์งทเม้นท์
ก่อสร้าอพาร์งทเม้นท์

ก่อสร้าอพาร์งทเม้นท์

ก่อสร้าอพาร์งทเม้นท์