ปรับปรุงอาคารพักอาศัย และสำนักงาน 4 ชั้น

 ปรับปรุงอาคารพักอาศัย และ สำนักงาน 4 ชั้น  ทาวน์อินทาวน์ 

โครงการนี้เป็นการ ต่อเติมอาคารออกไปด้านข้าง และปรับปรุงอาคารใหม่ทั้งหลังให้ทันสมัย บริษัทรับออกและก่อสร้างทุกระบบงา


สำนักงาน 4 ชั้น 

สำนักงาน 4 ชั้น 

สำนักงาน 4 ชั้น 

บ้านโครงเหล็ก

บ้านโครงเหล็ก

บ้านโครงเหล็ก

บ้านโครงเหล็ก

บ้านโครงเหล็ก

บ้านโครงเหล็ก

บ้านโครงเหล็ก

บ้านโครงเหล็ก

บ้านโครงเหล็ก

บ้านโครงเหล็ก

บ้านโครงเหล็ก

บ้านโครงเหล็ก

บ้านโครงเหล็ก

บ้านโครงเหล็ก

บ้านโครงเหล็ก

บ้านโครงเหล็ก

บ้านโครงเหล็ก

บ้านโครงเหล็ก

บ้านโครงเหล็ก

บ้านโครงเหล็ก

บ้านโครงเหล็ก

บ้านโครงเหล็ก

บ้านโครงเหล็ก

บ้านโครงเหล็ก

ก่อสร้างอาคารพักอาศัย 4 ชั้น 

ก่อสร้างอาคารพักอาศัย 4 ชั้น 

ก่อสร้างอาคารพักอาศัย 4 ชั้น 

ก่อสร้างอาคารพักอาศัย 4 ชั้น 

ก่อสร้างอาคารพักอาศัย 4 ชั้น 

ก่อสร้างอาคารพักอาศัย 4 ชั้น 

ก่อสร้างอาคารพักอาศัย 4 ชั้น 

ก่อสร้างอาคารพักอาศัย 4 ชั้น 

ก่อสร้างอาคารพักอาศัย 4 ชั้น 

ก่อสร้างอาคารพักอาศัย 4 ชั้น 

ก่อสร้างอาคารพักอาศัย 4 ชั้น